Vitenskapelig dokumentasjon

Nyere forskning viser at autisme ikke er en hjerneforstyrrelse, men en forstyrrelse som påvirker hjernen.
Autisme – Autisme Spekter Disorder (ASD) er et komplekst klinisk problem for alle som arbeider med mulige årsaksforhold og for alle som søker etter effektive behandlingsmetoder. Det tradisjonelle synspunktet er at autisme er en genetisk hjerneforstyrrelse som ikke kan behandles.
 
Forekomsten av ASD øker. En ren genetisk forekomst kan bare vokse i takt med populasjonsøkning. Autisme er en multiorgan sykdom som involverer immunsystemet, metabolske og fordøyelsesorganers dysfunksjon som kan bli forverret av miljøfaktorer i genetisk sårbare individer.
 
Ny viten har gitt et paradigmeskifte der man ikke lenger ser autisme som en hjernebasert genetisk forstyrrelse, men i stedet som en systemisk forstyrrelse som påvirker mange organer inkludert hjernen1. Som et resultat av nyere forskning på biomarkører er det mulig å begynne å kartlegge forskjellige underliggende årsaker til autisme.
 
Nyere forskning har vist at barn med autisme kan ha endringer på følgende målbare områder som delvis overlapper hverandre:
  1. Økt oksidativt stress.
  2. Lavt serumsulfat, begrenset transulfatering samt nedsatt metyleringskapasitet.
  3.  Endringer i den mikrobielle mage-tarm metabolismen. 
  4. Økt toksisk belastning, spesielt av tungmetaller og primært kvikksølv.
  5. Dysregulering av immunsystemet med en unik form for inflammatorisk tarmsykdom samt markører for autoimmunitet i hjernen.
  6. Endring av blodtilførselen til hjernen.
  7. Endring av aminosyresammensetningen i urin og blod.
Slike underliggende ubalanser kan påvirke utviklingen i negativ retning. Forskning har vist at enkelte barn med autisme kan ha flere slike avvik samtidig. Det er dokumentert at målrettet håndtering av de underliggende ubalansene kan føre til forbedring i kliniske symptomer.

1. Martha R. Herbert,Clinical Neuropsychiatry(2005) 2,354-379

 

Ring oss på telefon :

22 41 64 02

 
 
 

Send oss en epost på:

 post@biomedclinic.no

 

Del |