Biokjemi og Biomedisin

"Biochemistry asks how the remarkable properties of living organisms arise from thousands of different lifeless biomolecules...
The study of biochemistry shows how the collections of inanimate molecules that constitute living organisms interact to maintain and perpetuate life animated solely by the physical and chemical laws that govern the nonliving universe....
 
Although biochemistry provides important insights and practical applications in medicine, agriculture, nutrition, and industry, its ultimate consern is the wonder of life itself"1
 
Biomedisin gir i seg selv innføring i cellebiologi,biokjemiske og cellebiologiske prosesser som kan gi oss en viss forståelse av underliggende biologiske reaksjonsveier.
 
Et avvik i en eller flere av disse veiene kan påvirke mange organer. Slike underliggende avvik kan påvirke utviklingen til et menneske i positiv eller negativ retning. Det er dokumentert at målrettet håndtering av underliggende avvik kan føre til forbedring i kliniske symptomer.
 

1Nelson,Cox,Lehninger ; Principles of biochemistry.2008


Ring oss på telefon :

22 41 64 02

 
 
 

Send oss en epost på:

 post@biomedclinic.no

 

Del |