Tilrettelagt opplæring

Barn med utviklingsforstyrrelser må ofte "lære å lære". Tilrettelagt trening og opplæring er krevende men nødvendig for barn som ikke utvikler språk og sosial samhandling i takt med jevnaldrene.

BioMed Clinic har som hovedfokus å utrede underliggende medisinsk problematikk hos barn med autisme og ADHD. I tillegg viser forskning at de barn som også har et tidlig og intensiv opplæring i barnehage og skole får mulighet til bedre fremdrift og resultater. 

For barn med autismespekterdiagnose som har utfordringer inne språk, lek og samhandling viser tidlig og intensiv anvendt adferdsanalyse (ABA) å ha vitenskapelig dokumentert effekt1,2,3.

 


1. Eldevik, S., Hastings, R. P., Hughes, J. C., Jahr, E., Eikeseth, S., & Cross, S. (2009). Meta-analysis of early intensive behavioral intervention for children with autism. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 38, 439-450.

2. Smith, T. (2006). Are other treatments effective? In Maurice, C., Green, G., & Luce, S. Behavioral Intervention for Young Children with Autism: A Manual for Parents and Professionals. Pro Ed. Austin, TX.

3. Eikeseth, S. (2009). Outcome of comprehensive psycho-educational interventions for young children with autism. Research in Developmental Disabilities, 30, 158-178.

 

Del |