Page Logo 166612

Konsultasjon

Hva skjer under en konsultasjon?
Inntakskonsultasjon
Ved inntak av pasient er lege og rådgiver tilstede. Konsultasjonen vil gå igjennom:
 1. Historikk og status
 2. Gjennomgang av hovedtrekk i historikk, diagnose og dagens situasjon med foreldre og barn.
 3. Observasjon og utredning med barnet tilstede. Hvis muligheter er tilrettelagt kan barnet gjerne få forlate konsultasjonen på dette tidspunkt og bli passet på av egen medbrakt avlaster eller pårørende.
 4. Videre utredning og kartlegging uten barnet tilstede, sammen med forelder.
 5. Gjennomgang av anbefalte tester
 6. Videreforløp og anbefaling

Ferdig hos legen. Debrief med rådgiver:

 1. Gjennomgang av anbefaling og videre forløp sammen med rådgiver
 2. Eventuelt prøvetaking 
 3. Oppsett av ny time for oppfølgingskonsultasjon. 
 Selve inntakskonsultasjonen med teamet tar ca 1- 2 timer totalt, hvorav lege deltar i ca 1 time. 

Oppfølgingskonsultasjon
Etter 3-4 uker etter inntakskonsultasjon gjennomføres første oppfølgingskonsultasjon. Sammen med lege og rådgiver går teamet igjennom:
 1. Status fra pårørende/foreldre
 2. Observasjon og undersøkelser av barnet
 3. Gjennomgang av prøvesvar
 4. Anbefalte endringer og behandling
 5. Eventuelt andre prøver.
Deretter uten lege. Debrief med rådgiver:
 1. Gjennomgang av anbefaling og videre forløp sammen med rådgiver
 2. Eventuelt prøvetaking
 3. Oppsett av videre konsultasjoner og behandlinger
Oppfølgingskonsultasjon tar ca 1 time med behandlingsteamet, hvor legen typisk deltar i en  ½  time.
 

 

Ring oss på telefon :

22 41 64 02

 
 
 

Send oss en epost på:

 post@biomedclinic.no

 

Del |