Page Logo 166609

Autisme og behandling

Autisme er klassifisert i gruppen generelle utviklingsforstyrrelser som man i dag ikke kjenner årsakene til. Det finnes derfor heller ikke noen generell anerkjent behandlingsmetode som innebærer noen helbredelse av tilstanden. Man ser like vel at disse barna kan ha underliggende medisinske problemer, spesielt funksjonsforstyrrelser i tarmflora som påvirker mange biologiske funksjoner. Tradisjonelt har disse vært referert til autismediagnosen og derfor til dels blitt neglisjert.

Vår tilnærming til behandlingen har således vært  å lete etter disse funksjonsforstyrrelsene og søke å påvirke disse for således å bedre barnas hverdag. Ofte medfører dette bedre generell funksjon og utvikling hos barna, av og til i stor grad. Nyere forskning viser at autismespekterforstyrrelser kan være assosiert med bakterielt produserte korte fettsyrer, oksidativt stress, redusert metyleringskapasitet, redusert glutationproduksjon, mitokondriedysfunksjon, dysbiose i tarm, tungmetallbelastning, dysregulert immunsystem karakterisert ved en unik inflammatorisk tarmsykdom og immunaktivering av hjernens støttevev (gliacellene) og dårlig perfusjon i hjernen. Mange av disse problemene er også vanlige hos barn med ADHD. Disse medisinske tilstandene kan forventes å ha synergistisk negative effekter på utvikling, kognitiv funksjon, fokus og oppmerksomhet hos affiserte barn. Ved hjelp av anamnese (sykehistorie), klinisk undersøkelse og prøvetaking søker vi å finne hvilke utfordringer som det enkelte barn eventuelt sliter med. Etter identifisering søkes problemene korrigert. Dette kan innebære at man unngår visse stoffer, kostholdsomlegging, kosttilskudd og eventuelt medisiner. Vi søker å ha et vitenskapelig belegg for våre tiltak samtidig som vi følger med i relaterte miljøer utenlands, hovedsakelig i USA, der mer eksperimentelle tiltak ofte er vanlige. Våre primære samarbeidspartnere er Karolinska institutet i Stockholm der vi drøfter problemstillingene vi står overfor og søker, om mulig, å ha biokjemiske forklaringer på problemer og tiltak.

Ring oss på telefon :

22 41 64 02

 
 
 

Send oss en epost på:

 post@biomedclinic.no

 

Del |