Page Logo 166529

Tester

Vi tilbyr flere laboratorietester som kan kartlegge underliggende helseproblematikk.

Noen av testene kan utføres av fastlege eller ved lokalt sykehus, andre gjennomføres ved laboratorier i utlandet. Her er en oversikt og forklaring på noen av testene vi benytter for utreding ved klinikken. Behandlingsforløp er individuellt tilpasset og vil ikke nødvendigvis innebære tester listet opp nedenfor.

Blodpanel           
Standard blodpanel for å avklare anemi eller andre blod relaterte problemstillinger. Røde og hvite blodplater med differensiealtelling
For å utelukke infeksjoner og allergier, etc.
 
Urin peptider
Ikke nedbutte proteiner (peptider) fra gluten og/eller kasein kan forekomme i mye større mengder enn normalt i blod. Forbindelse utskilles i urinen over en viss terskel slik en ser ved fenylketonuri. Dermed reflekterer peptidinnholdet i urin til en viss grad innhold i blod.
 
Cysteine og sulfat nivå    
Cystein og sulfat er nødvendig for produksjon av glutathione. Glutathione er vår viktigste antioksidant og en viktig del av kroppens avgiftningssystem av blant annet tungmetaller. Ved utredning kan lege ha grunnlag for endringer av kosttilskudd og/eller medisiner.
 
Immunologiske tester
Dette er tester som viser status ved immunsystemet, om det er immunologiske forstyrrelser og autoimmun problematikk. 
 
Permeabilitet i tarmen – Lekk tarm
Unormal absorpasjon av laktulose og mannitol kan brukes for å påvise endret permeabilitet i tarm. Videre vil måling av hyperpeptiduri gi et bilde av permeabiliteten. Dette kan måles ved peptidanalyser i urin, og til en viss grad også i serum.
 
Urin Porfyrin/ Neopterin/ Oksidativt stress
Disse testene indikerer mulig toksikologisk tungmetall belastning (porfyrin),   betennelse I mage/tarm, oksidativt stress eller cellemediert immunaktivering  (neopterin). 
Høyt oksidativt stress kan være forårsaket av vevsskader forårsaket av frie radikaler.
 
 
Organisk Urinsyre -OAT (organic acid test
Denne urinprøven kan indikere  tilstedeværelse av gjær og sopp samt bakterielle metabolitter. 
 
Tungmetaller - Urin provokasjon
Urinprøve gjennomføres før og etter kelering. Tester måler utskillelse av kvikksølv og/eller bly i urin før og etter inntatt  legemiddel.
 
Mikrober og mikrobielle produkter i avføring 
Undersøkelse av avføringsprøver kan foretas ved mange kommersielle laboratorier for å påvise forekomst av parasitter, sopp og visse bakterietyper. 
 
Allergi 
Prikktest matpanel og luftpanel. Blodprøve (IgE). 
 
Aminosyrer
Avvik i aminosyreprofiler på grunn av mistanke om inborn errors of metabolisme og næringsopptak. Måles i blod og/eller urin.

 
Ut over tester som kan gjennomføres lokalt har vi avtaler med flere laboratorier i USA og England samt Laboratorie Phillippe Auguste i Frankrike.

 
 

Ring oss på telefon :

22 41 64 02

 
 
 

Send oss en epost på:

 timebestilling@biomedclinic.no

 

Del |