pageLogo_boy

Autisme

Ikke lenger sett på som hjernebasert skade, men en funksjonsforstyrrelse som påvirker hjernen.

Autisme kan beskrives som en gjennomgripende atferdsforstyrrelse med underliggende biologiske faktorer, influert av gener og av interaksjon mellom gener og miljø. Det er holdepunkter for at de underliggende biologiske faktorer er av en omfattende størrelse. For å kunne påvirke tilstanden er det nødvendig med en god forståelse av mange typer ulike reaksjonsveier.

Ny viten slår fast at man i stedet for å se autisme som en hjernebasert skade, må ses på som en funksjonsforstyrrelse som påvirker hjernen (Herbert 2005)1
 
Det er  mer enn et halvt århundre siden det ble  tydelig demonstrert at forekomsten av en bestemt tarmflora økte sensitiviteten i vev til flere forskjellige nevrotransmittere (Strandberg et al. 1966 , Gustafsson et al. 1970)2,3. 
 
Dette endrede synet på autisme fra “sterkt genetisk betinget” til “genetisk påvirket”,  gir rom for epigenetikk, stokastiske effekter, pleiotropisme, epistase, variabel ekspressivitet og interaksjoner mellom gener og miljø (Veenstra-Vanderweele et al. 2004)4 , (Herbert 2005)1.
 

 
1. Martha R. Herbert,Clinical Neuropsychiatry(2005) 2,354-379

2. Strandberg K, Sedvall G, Midtvedt T, Gustafsson B, Effect of some biologically active amines on the cecum wall of germfree rats.Proc Soc Exp Biol Med. 1966 Mar;121(3):699-702.
3. Gustafsson BE, Midtvedt T, Strandberg K.Effects of microbial contamination on the cecum enlargement of germfree rats.Scand J Gastroenterol. 1970;5(4):309-14.
4. Veenstra-Vanderweele et al.,Annual Review of Genomics and Human Genetics 5, 379-405, 2004  

 

Del |