ADHD

Forskning hevder at årsaken antas å være kjemisk ubalanse i visse områder i hjernen.

Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, forkortet ADHD og AD/HD. (ICD-10)
Tilstanden kan arte seg på ulikt vis, men er preget av forskjellige grader og kombinasjoner av oppmerksomhetssvikt, impulsivitet og hyperaktivitet. ADHD er en tilstand som utvikler seg hos noen barn i deres tidlige barndomsår, men som kan fortsette inn i voksenlivet. 
 
Definisjon av ADHD (også kjent som hyperkinetisk syndrom): en samlebetegnelse på en gruppe ulike dysfunksjonaliteter med følgende symptomer:
 • manglende oppmerksomhet
 • motorisk rastløshet
 • impulsivitet

Årsaken antas å være kjemisk ubalanse i visse områder i hjernen. Deres vansker med oppmerksomhetssvikt betyr bl.a. at de er lett distraherbare, de har vansker med å vise vedvarende oppmerksomhet, de feiler å organisere og fullføre oppgaver, og de forsøker å unngå oppgaver som krever mental innsats. De har vansker med bl.a. impulskontroll, selvregulering og motivasjon. Disse problemene medfører at de får vansker med eksekutive funksjoner som arbeidshukommelse, kontroll av følelser og utføring av komplekse kognitive oppgaver som de møter på i hverdagen. (Øzerk, 2006)

 

Mange barn med AD/HD har tillegsproblematikk som:
 • depresjon 
 • angst
 • tic-forstyrrelser, f.eks. overdreven blunking
 • forstyrrelser i sosial oppførsel
 • følelsesmessige forstyrrelser
 • utviklingsforstyrrelser
 • språk- og talevansker
 • dysleksi 
 • ulike lærevansker

 

ADD Attention Deficit Disorder 

Skiller segi hovedsak fra ADHD ved at diagnosen er - uten hyperaktivitet (Grøholt et al., 2002).

 

 

Ring oss på telefon :

22 41 64 02

 
 
 

Send oss en epost på:

 post@biomedclinic.no

 

Del |